Boktips: 1 😜     Läs: Fattigfällan 😜😜 😱         
 ☹  Hot mot rättsstat sysselsättnings Överbelastnings terrorist Kartlägges tills ursäkt och full upprättelse uppnåtts. Motståndare till åsiktsfrihet?.
Oklart om det kan räknas som missbruk av tjänsteställning att tjuvhålla(i månader) för att meximera skada av p-missshandel.

    Kristina Odelstad


    Kristina Odelstad     LPO Järfälla Hästskovägen 88,
    Oetiskt agerande: Tjuvhöll på info ca 4 månader extra utan att meddela för att försvåra samt utöka skada? av misshandel. 25/2-28/6 skadeståndskrav likställs med häktad utan laga grund.
 Kriminellt fult att genom dimridå tysta uppmana / offra A.N(se mejl) för att dölja synnerligen grovt tjänstefel. genom att omrubricera ärende till parkeringsärende
  Om P.N & K.O döms för grovt övergrepp i rättssak riskerar hen fängelse i 2 år till 8 år.
  detta "bara" för att slippa skadeståndskrav och stå till svars för ca 1,5års P-misshandel nästa steg? blir väl ”aktiv” dödshjälp för att bli tystad, de verkar ju inte dra sig för något....(för att dölja tjänstefel)
    Efter att ha lämnat uppgifter till särskilda(utredningar&åklagarkammaren) blev man 2021-07-26__kl:14.09 (maskerat-nr för att förstärka obehagligt) kontaktad av gangstertatuerad&vapentränad, Syfte att tystas?

satans Grandios psykopatisk?/narcissistiskt? härskarteknik? myndighetsmissbruk Tjuvhålla på och grandiost vis avslutat ärende utan att vare sej kontakta eller undersöka fakta för att skada, Om man har sådana behov hur i-hvete kan man då motivera sin existens.....     Boktips: 1 😜


2021-10-18
Kartläggning av Peter Nyman & Kristina Odelstad sker tills de först skriftligen bett om ursäkt för sina sadistiskt utdragen psykiska misshandel (P.N=ca12mån:K,O=6mån)som skapat extremt onödigt lidande och (permanenta)skador, kommer även begära ersättning för blodiga kläder i och med möte på lpo järfälla (dt.kl)samt skadestånd för ovanstående misshandel samt skriftlig förklaring till det synnerligen osmakliga aggressiva corona hotet dagen innan mötet. Osäkert om skador efter (Peter Nyman & Kristina Odelstad)s misshandel är permanenta och skapat hinder till framtida skälig levnadsnivå. Skadeståndsanspråk mot P.N & K.O (x_dagar * y_kr) tids nog tar inblandande sitt ansvar.
S.Å Särskilda åklagarkammaren utredning om P.N & K.O anlitade (d.t) maffigt gangster tatuerad för söka upp och förmå "tysta" / hindra lämna uppgifter till opartisk åklagare
SU särskilda utredningar granskar P.N & K.O i troligen vänskapskorrupton? (inkompetent?) fabricerad anmälan # K1549143-19 sedan genom kriminellt kamaraderi "radera" min anmälan/ståndpunkt # K334997-20 (giltig fortfarande) ; sedan osäker var (namn?K.O?) omotiverat smaklösa aggresiviets hot om att utsättas för corona smitta i trångt utrymme dagen innan möte; sedan möte med jävig partisk vänskapskorrupt eller M.S marionett? kommer att erhålla ersättning för blodiga kläder i och med mötet på ett eller annat sätt.
Blir nog svårt att få skadestånd och ersättning samt upprättelse för att ha blivit falskeligen tillvitat brottslig gärning då de verkar var "proffs" på att dölja hemilg hålla smussla undan sitt oetiska beteende .Sadist eller bara total avsaknad av konsekvenstänk?
Lite rörigt på grund av
 Tveksamheter som Peter Nyman & Kristina Odelstad Internerade LPO Järfälla är inblandade i? Senast först:


Blev olämpligt kontaktad 26Juli2021 av maffigt gangster tatuerad med tillgång till vapen som ville ”diskutera? /uppmana?” på uppdrag?/ (spekulation) av Peter Nyman & Kristina Odelstad.
Om samtalets avsikt var att stoppa / hindra från attkontakta & delge opartisk åklagare fakta i ärendena Falsk tillvitelse samt synnerligen grovt tjänstefel av Peter Nyman & Kristina Odelstad som ”inleder en polisundersökning utan laga grund” samt tjuvhåller 1år och 6månader för att vålla maximal skada genom psykisk misshandel. Denna totala avsaknad av tjänstemannaansvar borde klassas som Grovt övergrepp i rättssak speciellt när de tidigare i vänskapskorruption lagt ner / stängt /gömt ärenden för att förhindra och försvåra att bemöta tokigheter.
  K1549143-19(20191226--→20210225) tjuvhölls av   P.N & K.O till →(20210628) .skademaximering? Bevisat genom sina handlingar:behov av att avsiktligt skada&plåga)
  K334997-20(20200318--→20200319) kamaraderi?/ vänskapskorruption? ,
Hade hoppats på att kunna gå vidare med uppkomna skador den stund som är kvar och slippa sänka mig till deras nivå av överbelastningsterror och tänkt släppa pådessa ärenden K334997-20 / K1549143-19 eftersom jag inte kommer att få någon upprättelse med motiveringen av sista meningen., men nuvet jag inte efter hemligtNr samtal 2021-07-26:14:08 hur långtPeter Nyman och Kristina Odelstad kan gå för att tysta.
Kan ej tolkas på annat sätt än att Grovt övergrepp i rättssak får Peter Nyman och Kristina Odelstad numera lägg till i sitt CV, utöver deras tidigare tveksamheter. Vänskapskorruption vidare psykisk misshandel(permanenta skador?) samt grovttjänstefel/inkompetensens genom att omotiverat aggressivt hotfulltoch hånfullt ” inleda en polisundersökning utan laga grund ” för att bistå ”kompis?ens hämndanmälan för att ha blivitavslöjad” samt sedan tjuvhåller på grovt fabricerad infoistället för att låta opartisk åklagare granska.
2021-07-26:14:08 Grovt övergrepp i rättssak tolkar jag det som när: Troligen på uppdrag av Peter Nyman och Kristina Odelstad blev jag kontaktad av gangster tatuerad med tillgång till vapen som ville ”diskutera” K334997-20 samt K1549143-19 vidare stängning? blev ej riktigt klok vad samtalet gick ut på men det höll i alla fall god ton.
Har förstått att tjänstehen helt utan tjänstemannaansvar är att likställa med personer som på grund av diagnos inte kan hållas ansvarig för sina handlingar och därmed kan bete sig hur som helst då de står över lag och ordning.
(grovt ? ) lägger ner anmälan Falsk tillvitelse utan att kontakta / för att sopa under mattan mörkläggning?
  Misstänker och kan bara spekulera i att detta skett för att försvåra för åklagare och förhindra opartisk granskning för att
skydda kumpanerna? Peter & Mesud. som tillhör samma kan även ha anlitat (a.n)5/2-2021) i ett försök att tysta
  Har inte fått fram vad M.S har för hållhake på (kumpanerna) P.N & K.O för att förmå dem att riskera sina anställningar genom att ”  inleder en polisundersökning utan laga grund samt tjuvhåller på grovt fabricerad info istället för att låta opartisk åklagare granska. Deras grova hotfulla agerande var lite avslöjande, kommer att fortsätta kartlägga och återgälda tills internet läggs ner eller skadestånd erhållits åtminstone för förstörda kläder & misshandeln. Om man brydde sig så skulle man kanske vara lite orolig när de anlitar ”häftigt” gangster tatuerad med vapen för att ”tysta?”(20210726).  


   Kristina Odelstad

    som till dags datum Inte skrivit på strafföreläggande. A361.067/2021 : 2021-06-24_Brev Kristina Odelstad.pdf
    kartläggning & int-reg fortgår tills rätt nivå på skadestånd uppnåtts.
  Underlag tjänstefelsutredning överlämnat till åklagare 1/6_2021
   vänskaps korruption?


  vänskaps korruption?
Skickat 13/7
Hur går man vidare med K334997-20, ? fick reda på att det fanns ett nr 28/6-2021 trodde tidigare att det tagits bort eftersom man inte fått något skriftligt förrän nu.

Är det också nedlagt utan att meddela?:

Hade inte namnet som Peter Nyman tjuv höll på och har fortfarande inte sett skriftligt bara hört från inspelning.

Hur går man vidare med K334997-20, ?
Har till dags datum inte fått reda på något annat än Diarienr A361.067/2021
som tjuv hölls 5 månader
All dokumentation finns i ärende K1549143-19 , vet fortfarande inte om
opartisk åklagare fått titta på ärende eller om det lades ner för att dölja grovt tjänstefel .

Antar att man inte fått ärendenummer falsk tillvitelse förrän nu på grund av synnerligen grov vänskapskorruption? .
Falsk tillvitelse som svar:
Anmälning av anmälare som inte gillade att bli avslöjad som datum inkompetent, visste  inte då vilket tvivelaktigt klientel han höll sig med,?? .
Hur bemöter man lögner?  

Hans (genom handling)kumpaner på LPO Järfälla har granskats av särskilda åklagarkammaren och som jag förstod det är de under interimistisk passivitet tills de begår ny tveksamheter eller tills man begär överprövning.
Osäkert om PAN(SU)tagit del av handlingar än.:
Grovt tjänstefel / inkompetent förundersökning av kumpanerna  som  inleder en polisundersökning utan laga grund för att bistå ”kompis” istället för att granska relevant fakta i skriftlig kommunikation, samt  troligen hjälpt till att fabricera och salta med lögner plockade och stulna på annat håll.
Kumpaner borde granskas av PAN(SU) missbruk av tjänsteställning borde vara skäl till uppsägning.
 
Skador som uppkommit genom hans kumpaners bristfälliga aggregerade ter sig permanenta och hinder till framtid med dräglig livskvalitet.


  Info om
  Kristina Odelstad
Nedan (eventuellt bara förvirrat/ ) svar från Kristina Odelstad när jag kontakatade registrator.polien.se,
Åsikt att det är direkt olämligt att kriminella tillåts behålla vapen och vapenlicens.


Svar på fråga: orolig ang om de tänkt främja smittspridning på lösa grunder igen
Kristina Odelstad

 
  "Den som inte har problem med att begå allvarliga brott på ett sätt har nog inga som helst problem med att begå brott på annat sätt."
    Länkar: upplys grannar & anhöriga som kan råka illa ut   B  
 
, tror inte att det är fråga om vanföreställningar utan misstänker att det är för att bistå kompis?(Mesud) hämnd anmälan och i såfall vänskapskorruption.
Lägger fram några (inte alla) obestridliga bevis utom rimliga tvivel på deras tvivelaktiga agerande.
Om grannar ser något otillbördigt orosanmälan järfälla 💥 🏠•*¨*•.¸¸♬¸✧ 😜☢ ✡️☪✧✞☮⚠😱©∞ 🚫☮ ✩😜😈Ω ☹∞➜☢✩ ♨ ☕ •*¨*•.¸¸♬¸✧ ☢✩ Ω ʕ•ᴥ•ʔ •*¨*•.¸¸♬¸✧✩ Ω ʕ•ᴥ•ʔ ⚠ 🏍️ 🏍😈 ➜ ♨ᴿᴵᴾ 🏍️😈🇳🇴 ☻ 🔥😜🚘 🚴 ⚡ 🖍 🇳🇴 🏍️ 💬 💻 ⏰ ⚡ri📈 🔌🏍️ 🏍 🦋 🔋 🎁 ⚡ 🏍️ 🏍 🚲 🏍️ 🇳🇴 🚙 🦋 🦋 🦋 🏍️ 🏍 🦋 ⑁ 🏍 ⚠️ ⚠️🇸🇪❤️