Efter att ha lämnat uppgifter till (särskilda åklagarkammaren) och SU(Särskilda Utredningar) blev jag maskerat/hemligt kontaktad av gangstertatuerad och vapen tränad vars syfte troligen var att ”tysta” eller ”uppmana” lägga ner ärenden, vet inte om det var på uppdrag av Peter( P.N) eller Kristina (K.O) & eller i samverkan. Kommer inte att ge mig förrän jag fått skadestånd samt skriftlig ursäkt, med tanke på deras aggressivitet har de bara ett lockande alternativet kvar att erbjuda aktiv dödshjälp .

Bakgrund som behöver renskrivas inför 2023 Anmälan Falsk tillvitelse, Anmälan grovt tjänstefel samt anmälan synnerligen "Grovt Övergrepp i rättssak" 2021-07-26
Oktober fick jag brev som besvarades men anmälaren blev tydligen kränkt men jag skrev inte att han var datum inkompetent utan frågade bara artigt ”om de jobbade på söndagar eller svårt att tolka almanacka.
December skickar anmälaren samma aggresiva fråga igen och får motfråga om han också har problem med närminne. ”kränkt?” All korr med mig publik.
December (dag efter Mésud fick svar) fabricerar /fantiserar anmälaren ihop en anmälan ”hot mot tjänsteman” med Oktober och december svar detta enligt inkompetent?/vänskapskorrupt? F.U. Anmälaren surfar runt på internet för att hitta något att salta anmälan med , stulnatexter från internet med i anmälan. anmälarens kompisen P.N på alla 4 för att bistå.
De hade lång fabricerings process, kommer få upprättelse och ersättning på ett eller annat sätt,samt ersättning för blodiga kläder.
Lämnade uppgifter till Särskilda åklagarkammaren samt till särskilda utredningar med uppgifter om anmälares inblandade marionetter(orre).
Efter det fick jag maskerat samtal 2021-07-26 av (anlitad? gangstertatuerad & vapentränad) för att ”tystas”. Antar att det var ett försök till övergrepp i rättssak?.
Frågan om anhanget som anlitat lyckats skrämma Särskilda åklagarkammaren till tystnad. Jag kommer att jaga typerna tills jag får upprättelse eller de snäpper upp ett steg till i sina tvivelaktiga aktiviteter deras nästa steg blir väl Aktiv dödshjälp , internet efter det.


Lever efter devisen att
”tål din handlingar inte att granskas publikt låt bli”
Gillas inta av narcissister. Ärende nedlagt(ful-kamaraderi?) och mina försökt till överprövning tystade men internet kan inte tystas. Kan glömma ursäkt och förklaring?. 2021-10-18
 Äntligen
Ger upp skadeståndskrav tillfälligt, eftet otfullt-maskerat samtal 2021-07-26 av (anlitad? gangstertatuerad & vapentränad) Försök till övergrepp i rättssak?
 Underlag till åklagare 2023:
   (särskilda åklagarkammaren) och SU(Särskilda Utredningar)
Underlag till åklagare blir utan rimliga tvivel eftersom det mesta är skriftligt förutom inspelningar hovvägen 88 (skadståndskrav blodiga kläder) samt hotfullt-maskerat samtal. Underlag till EU för att gå vidare

  Ger upp överprövning tillfälligt av: Se nedan Bevisning utom rimliga/ rimligt tvivel

Fått ta del i deras konstruerade vansinne, tillvitad brottslig gärning 2019. 2års tjuvhållande i fabriceringsSekretess för att dölja inkompetens?. & försvåra anmälan Falsk tillvitelse
 Tidigare spekulationer under deras "mörkläggning"   Förhör med Shakeley
  2022 → ∞ Frågetecken som kvarstår: Anmälan mot Mésud ang Falsk tillvitelse, Anmälan grovt tjänstefel av P.N & K.O samt anmälan synnerligen "Grovt Övergrepp i rättssak" 2021-07-26 (anlita gangstertatuerad&vapentränad för att "tysta? & dölja inkompetens? samt vänskapskorruption ") Kan inte se något som kan motivera deras "nästa?" steg aktiv dödshjälp? för att tysta. Ingen utomstående behöver vara orolig eftersom de är vapentränade och sannolikt träffar rätt ;)
  2022-→∞ kartläggning & anmälan av inblandade &


2022 Inte fått återkoppling överprövning anmälan samt anmälan tjänstefel AV anmälares marionetter(internerade LPO Järfäll) som genom smaklös aggressivitet försökt dölja imbecilltinkompetent förundersökning . Anmälan:   Spekulation_K1549143-19  2019-2021 ---- →∞
2021-10-18 Har fått ta del i deras "hemliga/korrupta/imbecilla" handlingar F.U förundersökningsfabricering från 2019 men hittar inte något som kan motivera deras "anmälarens marionetter(internerade LPO JF)" smaklöst hotfulla aggressivitet, från hot om skendränkning(Corona hot) & hämtas av Nationella insatsstyrkan dagen innan möte. (blodiga kläder som slängdes =ersättningskrav). Innan dess särbehandling? på grund av dyslexi?(människors lika värde)/kamaraderi? borttagen/ignorerad? anmälan Falsk tillvitelse . 2år Tjuvhållande och mörkläggning för att dölja digitalinkompetens?/vänskapskorruption? För att slutligen bli kontaktad av gangstertatueradvapentränad efter inlämnande av uppgifter till Särskilda(utredningar & åklagarkammaren), . Sedan tyst. Kan inte se något som kan motivera deras "nästa?" steg aktiv dödshjälp? för att tysta. Framöver översättning samt kontakt med Jurist ang falsk tillvitelse/Vårdslös tillvitelse? grovt tjänstefel överbelastningsterror,grovt övergrepp i rättssak, missbrukat sin tjänsteställning, Skadeståndsanspråk mot P.N & K.O
    Spekulation & kartläggning pågår tills full upprättelse uppnåtts: Ersättning för blodiga kläder i och med "förhör7/4" och för tiden för deras tjuvhållande i fabriceringssekretess, samt ursäkt.
de gick över en oacceptabel gräns i sina försök att tysta, med motsatt verkan. får se hur mycket man hinner innan de stegar upp ytterligare ett snäpp.

index
 Bevisning ställt utom rimligt tvivel:→

Spekulation 2019-2021

 Ärende som tjuvhölls för att dölja imbecilldigitalinkompetens K1549143-19 Spekulation_K1549143-19 2021-07-26: Ärende "hotfullt" Grovt Övergrepp i rättssak? stängda? enligt tel D.J LPO Vällingby tel=S.Åöverprövning : hemligtnr, undersökning= vapentränad, maffigt gangster tatuerad=>tolkas som synnerligen alvarligt hot   K334997-20(20200318--→20200319)kamaraderi?/ vänskapskorruption? , K1549143-19(20191226--→20210225)tjuvhölls av K.O till→ 20210628.(skademaximering?)
SU granskar P.N & K.O: hans (genom handling)kumpaner på LPO Järfälla och har tidigare granskats av särskilda åklagarkammaren och som jag förstod det är de under interimistisk passivitet tills de begår ny tveksamheter.Grovt tjänstefel / inkompetent förundersökning av kumpanerna som inleder en polisundersökning utan laga grund för att bistå ”kompis” istället för att granska relevant fakta i skriftlig kommunikation, samt troligen hjälpt till att fabricera och salta med lögner plockade och stulna på annat håll.
2021 fortsatt kartläggning och spekulation över inblandade i grov organiserad fabricering.   
Grovt-
tjänstefel eller så gjordes ingen förundersökning för att bistå (kompis?)Ms falska anmälan i vendetta för att ha blivit *avslöjad i oktober. Blir nog svårt att få ersättning för blodiga kläder efter polis möte(7/3) samt för psykisk misshandel att leva med deras smaklösa ”corona-hot”(6/3) . Register manipulation? (& grovt? dataintrång? /av? ) enligt mejl (a.n)5/2-2021) person med stort våldskapital, ref. Direkt olämpligt att register-kriminell? / Förvirrad? vänskapskorrupt? tillåts behålla vapen & vapenlicens. Anmälan som "försvann?"(13/3). Grovt tjänstefel & missbruk av tjänsteställning utgör hot mot demokrati och rättsstat samt stöd till antidemokratiska krafter. Digital kartlägning pågår-2030→∞ P.N & K.O & M.S som till dags datum Inte skrivit på strafföreläggande. Underlag tjänstefelsutredning överlämnat till åklagare 1/6_2021    vänskaps korruption?
    Sök på Mesud Shakely 2020-2030 →∞
   Arbetsförmedlingen all korr & kontakt 2019-2021++ som resulterat i hot mot af-anställd"tjänsteman?". En hotfull mobbare som man aldrig träffat eller pratat med eller inte ens fått svar av. Bara ”råkat” avslöja i okt2019 Logik?.!   Logik?: Mésuds tidigare överbelastnings terror mot svenskt rättssystem genom att polisanmäla död diktator.?    Mesud Shakely=("falsk tillvitelse = allmänt åtal => handhas av åklagare.: Samt myndighetsmissbruk ") Repressalier ? för att ha blivit avslöjad i oktober 2019?? ?    Hittas hot i dessa mejl och kommande 2020-2025    Vissa tvingar sina kollegor göra sitt jobb. mail 201910 avslöjad AF M.S =bakgrund? hot mot af- anställdtjänsteman?. Peter & Mesud = gjort sig till allmänt åtlöje FB prank? Hört att de sänkt kravet på begåvning o lämplighet men här verkar det som de tagit bort det kravet helt om de kokat ihop anmälan på grund av FB-prank?. Pinsamt & imbecillt av inblandade?.()    Fortfarande "hemlig fabriceringssekretess" hur de lyckats konstruera anmälan. Grandiost storhetsvansinne?
Eget ansvar? IQ= kom inte hit då! Hittas hot i dessa3 mejl?okt,dec,dec =enda kontakten som varit
"lever man efter principen
"tål dina handlingar inte att granskas publikt.Låt bli !"

All info finns publikt hos registrator polisen samt +FEb 2021 ( särskilda åklagarkammaren + Juli 2021)    Feb 2021 Misstanke om grovt dataintrång & register manipulation / utbyte av ärende nr för att sopa under mattan av?/, enligt mejl från a.n (5/2-2021) numera parkeringsärende. 5000-K1549143-19
mörkläggning? Inblandades tveksamma agerande borde utredas av åklagare vid särskilda åklagarkammaren.
ingen sekretess från min sida det är inte jag som har något att dölja! (helt transparent)
K1549143-19 Tel 010-5631766 fax+46 010-56 317 55 Peter Nyman
översättning tids-lista:
Inget skriftligt än av deras i lönndom konstruerande anmälan.

 • Grovt tjänstefel? Föregivande av allmän ställning 10/3
  Tänker inte blanda in de som visat på moral och heder och besvarat/bekräftat kontakt.
 • 6 Skickade påminnelse 12december e- inget svar
 • 5. Svarade i god tid innan 12 december (202004 fortfarande ingen kontakt) e-
 • 4. December samma / lika hotfullt brev som i oktober "svar innan 12december annars" Brev scan
 • 3. "innan datum annars" uppnåtts tel trevlig kollega som tvingades bekräfta kontakt samt mail svar från annan kollega. fult gjort mot kollegorna. anteckningBrev scan
 • 2. 24 Okt brev besvaras "lite" ifrågasättande -e-post e-
 • 1. 18 okt-2019= hotfullt brev "svara innan datum annars" (gör sig samtidigt oanträffbar intentioner avslöjade?)Brev

  Avlönade eller på annat sätt marionett involverade i Mésud Shakely vansinne och kreativa hopkok, avslöjad i oktober- , lång tid att fabricera. Frågan hur lagligt deras terror angrepp(hacking) på US servrar är, för att konstruera/fabricera o plocka ihop anmälan?, Detta istället för att stötta utsatta?: Inblandade i misstänkt serverhacking & dataintrång =>framtida visumproblem dataintrång. 6/4 (empatistörning? Noll förståelse för corona-oro) Namn-kommer, 7/4 Namn-kommer, lista på nämdemän M har kontakt ©™😱 ©∞⚠ ☹☢ ♥☺☻ 😜✞😍❄ 😂Ω✡️☪ Lika inför lagen? grovt tjänstefel av P, myndighetsmissbruk Föregivande av allmän ställning falsk tillvitelse/angivelse Falsk brottsanmälan. Är man mindre värd pågrund av dyslexin ? människors lika värde? Grovt tjänstefel ,avsaknaden av tjänstemannaansvar. Har illvilligt tok-surfande (för att vålla skada genom att fabricera anmälan) skett med arbetsgivarens utrustning på arbetstid borde det var skäl för uppsägning. Något sådant här för inblandedes arbetsgivare? substansmissbruk? substanser från apotek i separat ärende korrelation riktiga receptuttag kontra lager saldo. Ärende till Särskilda åklagarkammaren samt Personalansvarsnämnden (PAN),
  Personer som gjort sig till Mesuds marionetter/kumpaner och som borde utredas av Särskilda Åklagarkammaren. Ny på detta område vet inte om det är fråga om någon form av härskarteknik eller om de har slitna knän och såriga handflator i sin iver att bistå M i hans vendetta för att blivit avslöjad i okt(2019).
     10/3"Domare" e- Peter Nyman: Grovt tjänstefel? Föregivande av allmän ställning? Som kallelse var utformad borde det vara giltigt skäl för uppsägning eller ytterligare omplacering.
     6/4 Namn försök att flytta fram tid möttes av som jag uppfatter det hot & hån oberonde borde lyssna på samtal. Man skulle mer eller mindre hämtas av Nationella insatsstyrkan Namn empatistörning? samt saknar konsekvenstänk? lämplighet?, Grovt tjänstefel? . För att inte utsättas för corona smitta i onödan gjordes desperata lönlösa försökte att få kontakt igen men inget svar inte ens telefonsvarar försökte även att faxa(2020) men ingen kontakt. förklarade även livsavgörande konsekvenser av persons agerande. Smaklöst av polisanställd att ”hota” med corona som en svensk variant på hot om skendränkning när man försökte ändra tid till mer corona säker tid, samt att tvingas bryta ”karantän”.
     7/4 Namn hemlig? i övrigt korrekt bemötande fast ej corona säkert, Inget namn kan uppfattas i transkription., för egen del lite väl blodigt möte men fysiska skador som läkte på några veckor men psykiska tagit månader det värre) Ytterligare skadeståndskrav av Mesud slängda blodiga kläder. . Klart skärrad efter gårdagens hotfulla samtal att jag av konsekvenser skulle utsättas för medveten corona smitta i trångt utrymme om jag inte bröt mot karantän regler utan skulle hämtas till häktet 7/4. Stängt samt ingen ringklocka, som tur var hade man med telnr, 4 samtal krävdes för att bli insläppt(logg) billig härskarteknik? för att bryta ner och förstärka gårdagens telefonsamtal. Hade fått reda på i förväg på annat sätt (av människa med heder)vad det gällde men inga detaljer i fabriceringen. Obestridligt att jag bara avslöjat M i oktober men inte hotat M utan M har fabricerat på kreativt annat sätt.
  Hade med underlag och bevis på den enda kommunikation som varit samt kallelse till möte med utrymme för underskrift som bevis på att man deltagit, fanns inget intresse att ta del av fakta eller ett skriva under att man dykt upp på möte, har haft svår ångest och handlingsförlamning sedan dess och väntar på att bli hämtad till häkte. Inte orolig för egen del men det är lite osmaklig död genom corona att sakta kvävas till döds som alternativ till skendränkning.   jäv (7/4) misstankar om substansmissbruk / korruption

      Spekulation_K1549143-19    2019-2021          Boktips: 1 😜     Läs: Fattigfällan 😜 😱          😜☢ ✡️☪✧✞☮⚠😱©∞ 😈 ♨ 🚫☮ Ω ✩ Ω ʕ•ᴥ•ʔ •*¨*•.¸¸♬¸✧✩ Ω ʕ•ᴥ•ʔ ⚠☹∞ ✩ >¯\_(ツ)_/¯ ➜♨✩😜♨ 🇳🇴 ᴿᴵᴾ➜☢ ☕ •*¨*•.¸¸♬¸✧ 🏍️ 🏍️😈 ☻ 🔥 🔥⚡ 🖍 🇳🇴🦋 ≛