Kontaktade

Arbetsförmedlingen

(i ett utmattat beroende tillstånd) behövde hjälp och stöd till arbete och inkomst för att kunna behålla hem och trygghet: slutade med en mycket osäker framtid för alla inblandade.
Fult gjort,! man måste alltid vara beredd att ta konsekvenserna av sina handlingar inte nöja sig med ett öga för att öga ett liv för att liv ett hem för ett hem os.s.v.
Sverige borde införa aktiv dödshjälp, speciellt för typer som utger för att hjälpa men bara skapar kostnader helt utan motprestation.

Förstår inte hur personer kan motivera sin existens när de genom sitt agerande skadar personer som befinner sig i utsatt beroende ställning.
Vet inte hur de kan motivera kränkande behandling utan respekt värdighet eller empati.
Förnedring genom erbjudande om att ”betala” för att jobba utan stöd från något jävla håll.

Har svårt att förstå hur AF anställda kan man motivera sin existens, om man låter sina handlingar samt brist på handling skada personer som befinner sig i utsatt beroende ställning. Uttröttad efter univ-studier behövde stöd till arbete och inkomst för att behålla hem, hade samtidigt jobbigt med falsk beskyddarverksamhet kontakten slutade med att man miste hemmet samt en dyslexi diagnos, sedan blev det riktigt jobbigt.

2006 Tappade det egna drivet efter en tuff period privat, arbetsmässigt samt universitet GK-kvällar och FK-dag, vetenskapligt skrivande/kommunikation låste sig helt så det gick inte att fortsätta så länge fK-VEK inte var avklarad.
Var naiv och trodde att man kunde få hjälp via AF till arbete och inkomst så att man skulle kunna behålla hem och trygghet eller åtminstone hjälp och stöd om några kompetenser behöver uppdateras. Jävlar vilken blåsning. Besviken på mig själv som gång på gång låter mig låter mig luras och brytas ner.
Den här typen finns på FB

Lite besviken på ”människor” på AF och deras förakt för Människors lika värde och hur lättvindigt de skadar och skapar kostnader för personer i beroendeställning utan att ta ansvar för sina handlingar.
Första kontakten:Andra kontaktperioden:2016-
Mina privata minnes anteckningar , alltid är det någon i närheten som har en modern smart telefon med internet anslutning.
Samhället vänt en ryggen även fast man kämpat och gjort allt moraliskt och etiskt korrekt, ändå så går det åt helvete för alla inblandade.
Det enda du kan ta med dig till gläntan vid stigens slut är ditt samvete.
Vad händer när alla broar är brända och samhället inte straffar de som skadar oskyldiga. Inget att förlora för egen del, vedergällning på oförlåtliga handlingar och kostnader. Gör inte mot andra vad du inte är beredd att få tillbaka tiofallt.
Misstänker att typer som i unga år roade sig med att plåga djur sökt sig till AF eftersom de inte haft någon annan kompetens, och de värsta typerna fortsätter säkert sin karriär på FK.

Datum
Tel

Datum
2017-06-22
Möte 11.00 ∞
Kerstin Brindbergs
Datum
2017-04-20
Möte 11.00 ∞
Agneta Hållén
Hotfull kallelse

Datum
2017-04-04
Möte 14.00 ∞
Fivos Pagalias
☎ 010-487 7178


Datum
2017-03-22 Onsdag
Möte 10.00 ∞
Hadis Tehrani
☎ 010-488 31 60


Datum
2017-03-14
Möte 14.30 ∞
Hadis Tehrani
☎ 010-488 31 60


Datum
2017-02-17
Hadis Tehrani
☎ 010-488 31 60

Datum
2016-10-27
Möte Kl 14.00
Katrin Westerhagen
+ Gustav Nilsson
27/9 Mail:Bekräftelse Tisdagen den 4 oktober klockan 15.00
sius
inget brev med obehaglig
ingen SMS påminnelse

Datum
2016-10-04
Möte Kl 15.00- ?
+ tisdagen den 4 oktober klockan 15?
Katrin Westerhagen
27/9 Mail:Bekräftelse Tisdagen den 4 oktober klockan 15.00
Lämna avkrävt papper
inget brev med obehaglig text bara mail
SMS påminnelse 3/10

Datum
2016-09-26
Mail
+
Katrin Westerhagen
Början på september börjar att närma sig slutet. Skulle bli kontaktad i början av september

font size="
Datum
2016-09-20
L besök
+ registerutdrag
Katrin Westerhagen Felaktighter i register
Har inte tackat nej till annat än att bli förnedrad

Datum
2016-07-05
Mail
Ang avkrävt läkarutlåtande
Katrin Westerhagen
Svar. Katrin Westerhagen kontaktar i början på september

Datum
2016-06-27
Tid
Kl 13.00
Med
Katrin Westerhagen
Tel 0771-600 000 Tel 0104888402 Tel 0771-416 416
inför Hann ej få avkrävt Läkarutlåtande

Mail 26 juni bekräftelse
Datum
2016-06-13
Tid
Kl 15.00
P 5
Med
Katrin Westerhagen
Tel 0771-600 000 Tel 0104888402 Tel 0771-416 416

Mail 13 juni bekräftelse
∞ ✞∞ ------


Kontakt


Reagerar på Gestapo-text i kallelse från AF:
Det är väl klart att man kommer på möte men behöver det vara hotfullt, man vågar inte annat med tanke på vad som har hänt.
” Din ersättning kan påverkas om du inte kommer på mötet eller bokar om tiden.
Det gäller både dig som har ersättning från a-kassan och dig som har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. ”

Om man nu inte har eller haft någon ersättning från något håll någonsin, skickar AF då ut någon form av ”dödspatrull” för att släcka de som hjälpt en att överleva sedan första kontakten med AF som bidrog till att man miste allt(hem hälsa flerasliv)?

2007-20016
Skrevs in på AF 2007
Behövde snabb hjälp att få tag på arbete och inkomst för att kunna behålla hemmet, Var i ett mycket sårbart och utsatt läge och blottade strupen inför AF Veronica Dahl , fick den bildligt avskuren,
misste hemmet 8åringen dog i panik flytten, bröts ner fullständig, sedan blev det riktigt jävligt ,
Det var en lite jobbig period med kommentarer som "man kan inte ha koll på anhöriga jämt, olyckor händer." Det jag kallar ”falska beskyddarverksamhet” med sina "hot" betala annars sedan deras avslöjande brev om att man skulle släckas ner, vill inte tro att V.D gick deras ärenden.
Eftersom jag inte fick hjälp av AF Nytt CSN lån till studier och sjukhusvak i en Chock dimma.
kostnader genererade av kontakten med AF 2007-2016.
 • Ett hem
  Hade det bränts ner med anhöriga i så hade de kunnat lagföras.
 • Oskyldiga liv
 • 1 års CSN lån i chockdimma
 • Sjukhuskostnader.
 • 8 år som utslagen av utmattning, utan ersättning

 • 6-10-04
  ----
  Tangerine 48

  Tangerine
  Rancho
  Rancho shadow-multiple
  Uppfyller (9 § ALF) men får inget stöd, bara kostnader. Har haft lite otur i kontakten ,vill trots det inte tro att alla man har kontakt med har höga poäng enligt Hares(Robert D Hare) poängsystem eller andra tillkortakommande så att de inte förstår konsekvenser av sina hot och handlingar och lögner. Vill arbeta heltid men är lite skadad på grund av konsekvenserna av kontakten med AF tidigare nedbrytande handläggning. AF hjälpen resulterade inte i inkomst utan miste hemmet och slutligen hälsan när AF-konsekvenserna fick ett oskyldigt liv på sitt samvete. Vid inskrivningen hade jag tappat egna drivet efter universitets studier som inte kunde avslutas på grund av att vetenskapligt skrivande inte avklarats. Skrevs in på AF i utmattat tillstånd och behövde hjälp att få tag i arbete och inkomst i det snaraste helst inom kompetensområde, så blev det inte utan kostnader och utredning som resulterade i dyslexi men inget mer. Under alla studier /uppväxt så var tillvaron så våldsam och stökig att jag förträngt att jag inte fick vara med på svenska undervisningen i grundskolan eftersom Järfällas policy då var att de med skriftspråkliga handikapp fick lämna klassrum vid svenska undervisningen. Mina studie resultat har med andra ord varit mycket dyrköpta.

  (9 § ALF) arbetslös: Ja
  arbetsför: Ja delvis
  oförhindrad att ta arbete: (kostnads hinder)
  beredd att ta erbjudet lämpligt arbete: (Ja såvida inte någon satans sociopat tycker att jag skall betala /ha kostnader utan någon som helst jävla ersättning igen!)
  anmäld på den offentliga arbetsförmedlingen,


  Veronica Dahl Kostnader. CSN får kräva V.D på sista lånet om jag inte kommer på banan.

  Jag har ingen förståelse för att falska och ruttna människor orkar att gå igenom livet och hela tiden behöva se sig om över axel, jag har fått nog av sådana, visst jag är tjurskallig men jag kan än så länge gå in i gläntan vid stigens slut rakryggad, men vägrar att begå moraliska och etiska tveksamheter som jag tidigare uppmanades till av personer med diagnosen kommunal-anstäld.
  Är för utökad fördröjd nödvärnsrätt, sök upp efter ett par år och återgälda anonymt tiofallt.
  Personer som roar sig med att skada andra och som inte förstår konsekvenserna av sina egna handlingar bör inte vara ute i samhället.
  Frågan är om Nödrätten kan åberopas om busar inte förstår konsekvenser av skadliga handlingar men borde stoppas, om gärningen varit nödvändig.
  AF ✞∞⚠☹☢