Boktips: 1 😜     Läs: Fattigfällan 😜 😱        
 ☹
§ Skadeståndsanspråk ang falsk tillvitelse § överbelastnings terrorist  

   Mésud Shakely

    överprövning
Blev ytterligare lite obehagligt inte nog med konstruerad falsk tillvitelse genom att plocka / stjäla lösryckta texter från internet och på grandiost vis göra till egna för att salta sitt påhitt. Någon av hans marionetter anlitade gangstertatuerad och vapentränad för att maskerat ”tysta” mig, ser fram mot deras nästa steg.
Inblandade och deras bekanta kartlägges tills fullt skadestånd uppnåtts samt skriftlig ursäkt eventuellt med hjälp och påstötning av deras bekanta efter avtjänat .
    2021-10-18 Fått delsvar/förklaring? på deras vansinne från 2019 2år Lång fabreceringssekretess för att dölja imbecilldigitalinkompetens? (/hindra åklagare granska?). Det blev extremt mycket spekulationer under deras kriminellt långa fabreceringssekretess             Missbruk? av tjänsteställning för att skapa och utöka eget arbete & sysselsättning
    I anmälan: "Mésuds sektionschef Yalda Karimkhani bad Mésud att göra en polisanmälan i ärendet" 2019 ,
    IQ har använt enhet(ip:83.251.67.175) som av tveksamt surfande hamnat i internationell abusedatabas och således blivit spärrad, Denna iP clent denied 403 sida med i anmälan. begåvat? kreativt?. imbecilldigitalinkompetens?
    Även påhitt i anmälan att ascii tecken som används på många ställen som "värdehöjande" hashfunktion skulle ha en kreativt påhittad (pårökt) lögnaktig betydelse, inkompetent förhörsledare kan se att symboler används på många ställen .
    I anmälan: ang siffror och datum se bevis ALMANACKA,pinsamt grovt tjänstefel av förundersökningsledaren namn att inte ha kunskap om almanacka eller opartiskt granska fakta.
    Förhör med Shakeley
      2022 Frågetecken som kvarstår: Anmälan mot Mésud ang Falsk tillvitelse, Anmälan grovt tjänstefel av P.N & K.O samt anmälan synnerligen "Grovt Övergrepp i rättssak" 2021-07-26 (anlita gangstertatuerad&vapentränad för att "tysta? & dölja inkompetens?")
    Rättsåosäkert när tjänstehen begår grova brott och skyddas genom kamaraderi & vänskapskorruption?.
    Lista på inblandade i överbelastningsterror vänskaps
korruption/inkompetens som de försökt dölja genom sin smaklösa och hotfulla aggressivitet. De bör utredas för hot mot riketssäkerhet. 2023 EU anmälan med obestridig digital-teknisk bevisning mot
"Kartläggning" pågår tills fullt skadestånd uppnåtts.
Överprövning Grovt tjänstefel / inkompetent förundersökning av (genom handling)kumpanerna som inleder en polisundersökning utan laga grund för att bistå ”kompis” istället för att granska relevant fakta i skriftlig kommunikation borde utreds av SU (sarskilda utredningar) granskar P.N & K.O:

Missbruk av arbetsgivares utrustning för att fabricera anmälan(K1549143-19) som hämnd för att ha blivit "avslöjad" efter ha fått svar på sin hånfulla & hotfulla mobbing kallelse.
De kommer att få förklara sina grova lögner för åklagare tids nog.   grov Falsk tillvitelse K334997-20 registrerad 18 mars 2020 men kumpaner( P.N & K.O) ignorerat/ gömt /stängt p.g.a. ? vänskapskorruption? . Total "Kartläggning" pågår tills fullt skadestånd uppnåtts....
  Har inte fått fram vad M.S har för hållhake på (kumpanerna) P.N & K.O för att förmå dem att riskera sina anställningar genom att ” inleder en polisundersökning utan laga grund ” och sedan lyckats få dem att tjuvhålla samt förhindra att opartisk granskning av åklagare.,
Efter att ha lämnat uppgifter till åklagare innan 20210726 blev kontaktad av (vid kontroll) "gangster tatuerad med tillgång till vapen" för att förmå? /uppmana? mig att inte be om att opartisk åklagare granskar ärendena:? = Grovt Övergrepp i rättssak ?   Info om
  Mésud Shakely
  vansinnigt hemliga anmälan konstruerad på "annat sätt???"
Överbelastnings Terror
  Nivå på anmälan: fråga [9] Än så länge bara uppläst av jävig?/partisk? Peter Nyman (7/3-2021)
              En anmälan som tydligen inte tål skriftlig granskning så länge deras fabriceringssekretess råder. >1år6månader Rättsäkert? Fabricerade lögner bevisat bortom rimliga tvivel visar tydliga prov på total avsaknad av Heder & avsaknad av Moral genom sina lögner, lögner som enkelt kunnat avslöjas om opartisk kompetent förundersökning gjorts.
  Skulle få ta del av den skriftliga konstruerad hämndanmälan så någon opartisk åklagare skulle kunna granska, men det kanske är lögn det också?: Lyssna på del [7]
  Något som kan strykas, Hämndanmälan för mitt i oktober ifrågasättande ang Ms datum kompetens ,SE odiskutabla bevis styrkt "utom/bortom rimligt tvivel" SE/lyssna på: anmälan del [12],
Missbruk av tjänsteställning ,trolig stöld av texter från internet för att salta hämndanmälan
Fick aldrig svar utan en fabricerad anmälan hot mot af_anställd "f3-tjänsteman" i stället! ;   Den superhemliga anmälan tog mer än 4 måndar att skapa/(tjuvhålla) och detta på arbetstid? istället för att hjälpa och stötta utsatta?. Mésud Shakely avslöjad 18 okktober 2019(se nedan), otillbörligt missbruk av abetsgivares utrustning? för att fabricera anmälan som repressalier för att ha blivit avslöjad Oktober 2019?.;   Alla människors lika värde?   Uppenbarligen behov av att vilseledda för att skada marionett kumpaner
.    Om Mesud shakely inte kan hållas ansvariga för sitt privatsurfande samt eventuella dataintrång i syfte att plocka ihop lösryckta delar från olika sidor på internet för att konstruera anmälan i hämndsyfte, borde han åtminstone fråntas rätten att använda internet i alla fall med arbetsgivares utrustning under arbetstid.
 
  "Den som inte har problem med att begå allvarliga brott på ett sätt har nog inga som helst problem med att begå brott på annat sätt."
    Länkar: upplys grannar & anhöriga som kan råka illa ut   B     fortsatt granskning
 
Lämplighet. Nämndemän måste ha gott omdöme och inte missbruka/hota personliga kontakter.

 Eget ansvar?IQ= kom inte hit då! Hittas hot i dessa mail.IQ inget försvinner från nätet. Falsk tillvitelse =Mesuds hämndanmälan för att ha blivit "avslöjad"
 Nedan kopia på min absolut enda kontakt med arbetsförmedlingen i december 2019 absolut ingen kontakt i övrigt
  KONTAKT 2019-2020-

Ingen kontakt överhuvudtaget! annat än 3 nedanst mejl, Ingen telelefon kontakt har förekommit , Inga hot i mejl ingen brevkontakt inget möten inga röksignaler,

utvärdering Mesud svarar inte ens på mejl. Troligen vågade inte hans kollergor svara denne andra gång DEC 2019 nu vet jag också om Mesuds bakgrund. . Antar att det märks att man är lite irriterad samt misstänksam när man känner att man råkar ut för diskriminerande kränkande särbehandling och förminskad som människa genom att bli totalignorerad pågrund av mitt skriftspråkligt handikapp dyslexin. Envägs E-post korrespondens nedan som totalignorerats samt i slutet kopia på den förfrågan som skulle besvaras senast 12december 2019 , om mitt svar inte inkom i tid skulle mina möjligheter till någon form liv framöver stoppas.

Så fort den kreativa anmälan blir tillgänglig så läggs den ut publikt här så att jag kan få hjälp att förstå hur man av nedanstående obesvarade mail kan fabricera en anmälan om hot mot af-anställd. Klippt och klistrat ihop ord och plockat delar av meningar och liknande för att förvilla eller hämtat och  info på annat håll och på annat sätt för att konstruerat anmälan? .

(alla med någonform av grundläggande datakunskap vet att ingenting försvinner från internet, AF-data avdelning har loggar som visar på om otillbörligt surfande på arbetstid skett . )
Ingenting på sidan har tagits bort,

Fram till April2020 bara 2 av Mesuds inscannade krav på svar samt mina 3 mejl, första(okt2019) så gjorde Mesud sig oanträffbar försvar(kommentarer på 1a inscannade) samt svar i tid dec2019 samtett dagen efter deadline. Efter 7 april tillagda kopior på mejl som pdf för att underlätta för åklagare.(alla med någon form avgrundläggande datakunskap vet att ingenting försvinner från internet.)


Enligt uppläsning av polisanställd Peter Nyman (7/3) så saknar Mesud moral och heder och ljuger i deras fabricerade hämndanmälan, odiskutabla bevis styrkt "utom/bortom rimligt tvivel" SE: [9] [13] samt [14][16]
Bilaga fråga
∞ ∞
rig vå  
Datum Verifierbar fakta
Anm:
Länk
Enda kontakt
post
Feb All info finns publikt hos registrator polisen +FEb 2021 ( särskilda åklagarkammaren)
Feb 2021 Misstanke om register manipulation / utbyte av ärende nr för att sopa under mattan , enligt mejl från a.n(5/2) numera parkeringsärende. 5000-K1549143-19 mörkläggning? Grovt tjänstefel & missbruk av tjänsteställning gäller även vänskapskorrupt?
Januari Underlag till åklagare Inlämnade bevis till åklagare , Msud & Peter(jävig?/kumpan?) [16] hämnddriven fabricerade anmälan
ställt utom rimligt tvivel, M&co likgiltiga inför sitt handlande
Misstanke stärks att det på sannolika skäl är något som brister i förundersökning som gör att P.N: ser saker som inte finns för att bistå M.S: i fabricering, alternativt grovt vilseledande. Om de inte kan hållas ansvariga för sitt privatsurfande samt eventuella dataintrång i syfte att plocka ihop lösryckta delar från olika sidor på internet för att konstruera anmälan i hämndsyfte är min åsikt att de borde fråntas rätten att använda internet i alla fall med arbetsgivares utrustning under arbetstid.
Nov
 • Tjänstefelsutredning
 • Organiserad brottsligt fabricering för att bistå avslöjande vendetta mutade? eller inkompetent?.
 • Fabricerad anmälan utan saklig grund
 • Lång tids hemlighållande samt tjuvhållande för att försvåra utredning alternativt rensa dataavdelnings loggar över otillbörligt surfande på arbetstid.
 • Försvunnen / "borttappad" inlämnad anmälan Falsk tillvitelse.
 • Missbruk av personliga marionett kontakt , alternativt grovt kiminellt vilseledande
Skadeståndskrav mot busarna när ärenden avklarade i HD samt 3 ärenden som granskats av särskilda åklagarkammaren samt arbetsgivare granskat deras missbruk av arbetsgivares utrustning för egen "vinning": Förutom här
Ansvarig 6/3 Namn för vållande till kroppsskada på grund av obefintligt konsekvenstänk.
Medvetet försvårande och hindrande samt hemlighållande på uppdrag eller eget bevåg?.
Nov2020 Fortsatt fabriceringssekretess Namn(6/3+7/3)"hemliga". Bedömning bör göras av Särskilda åklagarkammaren
Kontakt srig våom varit: Förfrågan oktober svar oktober(mejl1) förfråga december svar december(mejl2) (mejl3) Se nedan
Mesud: falsk tillvitelse. Hämnddriven för att ha blivit ”avslöjad ” i oktober (mejl1) troligen i november ägnat åt kreativt konstruerande / fabricerande till anmälan genom att plocka ihop lösryckta ord från (mejl1) samt för att kunna aktualisera sin konstruktion skickar Mesud i december samma hotfulla förfrågan igen svar (mejl2) delar med i anmälan samt hittar på annat sätt och på annat håll ord för att salta anmälan. Ingen svars bekräftelse på mejl (mejl3).
Bevis på falsk tillvitelse och Falsk angivelse i hämnd syfte för åsamka skada.
M har komprometterat sig när han i sin fabricering i november och för att aktualisera sitt påhitt gör anmälan dagen efter han fått svar på likadan förfrågan som han skickat ca 6veckor tidigare i oktober.
Förutom rena fantasier och falsarium
(något P.N borde upptäckt då M i anmälan påstod att hans datum tillkortakommanden finns i kommentarer på den inscannade dec- förfrågan när den i verkligheten var i Oktober mejl (mejl1) )
M har förutom rena förvirrade fantasier plockat ihop lösryckta delar,
2020
sep
Fortfarande (höst2020) inget skriftligt hur de fabricerat anmälan, än så länge bara något som man klassa som hörsägen ”anmälan fabricerad och konstruerad på kreativt annat sätt från anonym (kumpan?) människa 7/4, fick inte ens påskrift att man deltagit i mötet , bara lite förstärkande av hot 6/4 Riktigt jävligt skärrad på möte och chock skadad och hissen går inte ända upp efter hotet(6/4) om att man skulle utsättas för medveten corona smitta i trångt utrymme om man inte tog sig till möte. Ett onödigt möte på riktigt lösa grunder samt ingen tillgång på handsprit, (troligen i linje med som sades) egen handsprit med Skakigt och blodigt möte för att någorlunda följa corona restriktioner, gore-tex fungerar inte med blod fick slänga skor, ytterligare skadeståndsanspråk. De fysika skadorna pågrund av mötet 7/4 tog lång tid att läka,
Psykiskt nedbrytande att inte gå ut sedan 6/7 i väntan på att bli hämtad till häkte enligt(6/7) fortfarande inte en adekvat skriftligt utan allt tål tydligen inte att granskas publikt utan hemlighålls i sekretess i någon form av billig härskarteknik. Det föreligga ett visst allmänhetens intresse i hur långt någon tillåts att gå samt utnyttja marionett kontakter i hämnd-repressalier för att blivit aslöjad i oktober 2019
Öppna ärenden skapade av Mésud Shakely pågrund av hans uppsåt att skada .I trolig linje i sin vendetta i att blivit avslöjad i oktober2019
3 ärenden till särskilda åklagarkammaren:
 • Kallelse utformad för att skada utförd som dom av Domare Peter Nyman på eget bevåg alternativt på uppdrag som Mesuds marionett. genom tvivelaktigt med föregivande av ställning. Då Peter Nyman troligen inte är fullständig lekman borde brottet Föregivande av allmän ställning bedöms som synnerligen grovt.
 • 6/3 Namn saknas hot om medveten corona smitta i trångt utrymme avsaknad av förståelse i konsekvenstänk, kanske liten empatistörning? inspelning. Försöket att ändra tid till mer corona anpassad tid möttes av total oförståelse och hot om att man skulle utsättas för mer eller mindre medveten corona smitta i trångt utrymme om man inte bröt ”karantän”, Hämtas till häkte 7/3.
 • 7/3 Namn saknas : Helt krossad och dimmigefter gårdagens hot samt stängt och ingen ringklocka 4 samtal innan man blev insläppt , Ej tillgång till handsprit (egen med), person hade i alla fall hört talas om corona,. Tydligen helt i Ms klor? ointresse att skriva på kallelse eller ta del i den enda kontakt som varit,. Eftersom man inte fick något bevis på att man dykt upp på möte väntar på om det var för att 6/7-namn hot skulle verkställas?.
Ärende till hovrättentingsrätt med få utbildade jurister samt stark misstanke om Ms starka påverkans styrning av nämndemän på samma sätt som mot de kollegor som inte ”vågade” bekräfta mottaget mejl i dec2019, därför svårt att garantera nämndemäns opartiskhet. Ärende till Högsta domstolen (HD) Då det borde finnas ett visst allmän intresse om hur långt en myndighetsutövare har rätt att gå i sin fabricering av anklagelse i sin privata vendetta för att ha blivit avslöjad samt om det finns något eget ansvar eller om det är rätt att utnyttja arbetsgivares utrustning och personliga kontakter i privat vendetta .
Hörsägen eller vads man skall kalla det, finns inte vidimerad transkription (än) från det blodiga mötet 7/3 som orsakade så mycket onödigt fysiskt och psykiskt lidande på lösa konstruerade grunder. Vid lyssnande på det vansinniga av hur M konstruerat anmälan på den enda kontakt som vart(3 obesvarade mejl utlagda här). Man skulle nästan kunna misstänka någon form av bruk av receptbelagd medicin, då är det riktigt allvarligt och kan vara skäl för Orosanmälan akut omhändertagande av socialtjänsten samt myndighets kontroll av korrelationen uttag av receptbelagd medicin och lagersaldo på apoteket(? kartlägges) Test av personals substansmissbruk. Kartläggning
det är läkemedelverket som kan stänga apotek som inte sköter sig.
Mesud har tydligen erkänt att vi inte träffats utan han har aktivt konstruerat anmälan på annat sätt enligt kumpan 7/3.
Vad och hur annat sätt är gömmer de genom att utnyttja hemlig sekretess för att för att försvåra för åklagare. Spekulationer. Annat sätt=?:
 • Inköp av dagstidning klippt och klistrat ihop bokstäver till ett hot?
 • Lånat böcker på bibliotek och plockat ihop ord?.
 • Missbrukat arbetsgivares utrustning och aktivt toksurfat på nätet för att plocka ihop & fabricera anmälan.
 • Brottsligt illvilligt hackande, Nyttjande av narkotika klassade substanser från apotekt "(kartläggning-pågår)"
 • 7 april Kallelse 7 april
  Med tanke på de skador som uppkom i och med möte samt i det förvirrade tillstånd man var efter gårdagens hot(6/3) om att corona smittas om man flyttade fram mötet så borde man ha haft med vittnen på möte,. Medveten suspekt strategi för att stressa att inte lämna underskrift eller annan bekräftelse, hotfullt nonchalant i linje med gårdagens hot.Medtagen kallelse har ruta för underskrift,antagande att marionetter inte begåvats med e-post 2020 utan bara fax,
  Tveksam härskarteknik att inte skriva under besöks kallelse samt tydligt ointresse för medhavd verifierbar fakta samt verklighet uppenbarligen helt marionett styrd av Mesuds vansinnigt aktiva och kreativa fabricering av anmälan.
  Med tanke på hur vansinnig anmälan är finns misstanke om att något sådant här kan behövas
  Inget skriftligt så länge försvårande fabriceringssekretess råder, Lyssnat på möte * ”hörsägen?” anonym marionett uppläsare Verkar som hämnddriven Mesud:
  • Grovt kryddat de svar han fått detta för att förstärka samt skada och vilseleda Peter Nyman. (bytt ordföljd? arbetsförmedlings data avdelning har min oförvanskade korr )
  • Plockat ihop och konstruerat och letat på annat håll? Bibliotek tidningar internet o.s.v grandiost beteende?
  • substanskontakt?

  *

  *(i chock efter gårdagens hot om att utsättas för medveten corona smitta om klockslag ändrats, osmaklig härskarteknik, )


  6 april försök att ändra mötes tid cornaanpassning
  20 mars ansökan om kontaktförbud pågrund av Mésud's våldsamma bakgrund.!
  behov av att skada
  registrator
  Ca mars Fick reda på anmälares bakgrund som gerillasoldat.
  Kan vara förklaring till varför hans kolegor inte svarat denna gång
  Tel
  18 mars mars Anmälan mot Mésud för falsk tillvitelse inlämnad och diarieförd Falsk tillvitelse kan(bör) ge upp till två års fängelse
  Hämnddriven Mesud för att ha blivit avslöjad i oktober 2019?.
  anmälan
  16 mars Fick reda på vad kallelse gäller Tacksam för info och lägger absolut inte ut korr med personer som visar på moral och heder.
  Bra att få reda på vem som konstruerat / fabricerat
  Avslöjad i oktober- , lång tid att fabricera hämnd för att ha blivit "avslöjad” i oktober.
  Påhittad och konstruerad anmälan med Mesuds uppsåt att vålla skada som hämnd, det kan nog uppfattas som lite vansinnigt överdrivet för att i oktober(2019) blivit avslöjad som datum inkompetent logiken brister.
  e-mejl
  11mars
  2020
  suspekt kallelse anmälan hot mot tjänsteman Föregivande av allmän ställning av Peter Nyman &
  alt falsk brottsanklagelse.pdf
  Brev
  11/3

  2020
  13 decSista kontakten eller försöket att få mottagnings bekräftelse e-post 13dec
  6-12dec Ingen bekräftelse från Mésud
  Undersök med arbetsförmedlingens data avdelning vad Mésud var upptagen med
  Inget svar från något håll denna gång .
  Af kollegor tystade av mesud?? denna gång. Svårt att få fram vittnen om hämndplaner?
  Om de inte vågade gå mot Mesud så blir det svårt att få någon att ställa upp tingsrätt, "Den som inte är främmande för att begå grova brott på ett sätt har nog nära till brott även på annat sätt"
  6 dec Samma fråga som i oktober besvarad igen Lämnat svar i tid e-post
  6 dec
  3 Dec-
  2019
  Brev från Mésud svara innan 12Dec annars....
  Samma som han skickat för 2 månaders sedan,

  misstänker dold agenda eller ett behov av att skada / diskrimeinera på grunda av min Dyslexi, Jag uppfattar det som trakasserier på grund av funktionshinder ,det borde märkas i de mejl som han fullständigt ignorerat
  Brev
  Oktober-December 2019
  inhämta dataloggarna från arbetsförmedlingens data avdelning Dataloggarna visar på missbruk av arbetsgivares utrusatning på arbetstid
  vad lades det ner tid på istället för att stötta utsatta?
  Misstanke att för att aktuallisera represalier för att ha blivit avslöjand i oktober så skickas samma förfrågan igen (samt tystande av kollegor denna gång) och samtidigt lämnas fabricerad anmälan till kompisarna/ marionett-kumpaner. Om det gått till på det viset och risk för att nämndemän kontaktats tingsrätten så kommer det inte räcka ens i hovrätt. Det är så grovt att det bör upp i EU-domstol,
  Vittna? "hört" om på vendetta annat sätt
  24 Oktober
  Date: Thu, 24 Oct 2019
  Brev besvardes i tid svara innan,
  till först mesud.shakely@arbetsförmedlingen.se
  Mésud Shakely ref skrivelse 2019-10--17
  Mésud gjorde sig samtidigt okontaktbar
  kollergor med heder redde upp!.Tacksam för det. misslyckande av mesud låg moral mot kolegor
  medvetet? fult gjort eller 26+27oktober=lö sö
  Arbetar ni på söndagar eller problem att tolka almanacka?
  e-post
  24 okt
  18 okt Mésud Shakely krävde svar innan 27/10 samt gjort sig oanträffbar och ej tillgänlig mellan 21 oktober - 1 november och kan inte besvara Mésud Shakely intentioner avslöjade Första försöket att orsaka skada Fult gjort med kränkande diskriminering att först kräva svar ”annars” och sedan göra sig oanträffbar. Obehagligt Brev
  Okt
  Skada istället för att stötta utsatta. ?
  Om det är egen dold avpolletterings agenda för egen vinning borde det vara skäl till uppsägning om det sker på betald arbetstid. Myndighetsmissbruk? Egen agenda för att påverka kontrollera Nämndeman Nämndemän?

  2019
  Datum
  Verifierbar fakta

  Anm:
  Länk

     😱☺☻😜☢✧✞☮ 😱⚠😱©™∞Ω✡️☪✞✙✚✛✜☥

  Tidslinje

  Okt 2019
  avslöjad
  Konstuerande av anmälan
  Oktober till Dec 2019
  Kopia av oktober

  DEC "ny"
  förfrågan
  Besvaras.
  Fabricerad anmälan lämnas in
  DEC 2019
  påminnelse för att


  ↑ Ovan underlag för att underlätta för åklagare, renskrives tills Mesud är lagförd och sitter i fängelse samt .
  ↓ Nedan original mejl-svar(3-totalt) till

  Mésud Shakely

  på hans brev med innebörden svara innan(datum) annars avslöjade sin läggning? när han gjorde sig okontaktbar, Avslöjad i oktober 2019, utnyttjar troligen arbetstid till sin vendetta nov dec skickar samma brev i december för att kunna gå videare med sina konsruerade och fabricerade anmälan. Data avdelningens loggar visar på om det förikommet otibörligt privatsurfande. text,
  "ingenting försvinner på internet"

  index
  Utvärdering arbetsförmedlingen Mésud Shakely
  Mésud Shakely Utvärdering efter obehaglig kontakt
  Om du vill veta mer om

  Mesud Shakely

  Kontakt @✉
  Väntar på svar
  ?Arbetar ni på söndagar eller problem att tolka almanacka?
  Mésud Shakely krävde svar innan 27/10 samt gjort sig oanträffbar och ej tillgänlig mellan 21 oktober - 1 november och kan inte besvara

  😱
  Mår inte bra av sådant som inte för mig tillbaka till livet

  till mesud.shakely, nordvastrastockholm

  Hej Dyslexin gör att det tar mig för mycket energi att renskriva inspelade samtal, så jag undviker det för närvarande. Såg att du ringt, kanske? för att be om ursäkt att du inte skickat en liten mejl bekräftelse på att du 2ggr mottagit svar i tid, för du har väl ingen dold agenda? , eller diagnos?. Har för närvarande svinjobbigt, och de obehagliga samtal jag får är företrädesvis från typer med narcissistiskt grandiost beteende som inte gör tillvaron och livet lättare så att man kan komma ur limbo tillstånd.
  Ett: e-post meddelande typ ”meddelande mottaget” hade visat på ett visst mått av medmänsklighet. Att meddelande kommit fram finns det flera bevis på. Vänliga hälsningar


  December får se om Mésud kan visa på moral och heder denna gång med en liten mailbekrätelse så att hans kolegor slipper att göra hans jobb.


  Att Mésud Shakely OBS: enligt brevtext kan man mejla svar eller luring?

  Bilaga fråga

  Svar skall till: Mésud Shakely men skickas till flera då jag misstänker att det finns dold agenda eller annan anledning att det inte kom någon mottagnings kvittens, mottagnings kvittens kom från från andra på förra förfrågan. Stöd kanske behövs så att svar hamnar rätt.

  Hej.

  Trevligt att någon ”bryr sig”.

  Ursäkta om jag är lite sur och bitter men är det någon ide att besvara?, är inte agendan att sparka ut för att frisera statistik. Skickas till flera som kan hjälpa till så att svar kommer fram denna gång.

  För mig tar det jätte mycket energi att skriva på grund av Dyslexin men behöver träna på skrivningen, kommer i och för sig bli utslagen och inte kunna ta mig upp i några dagar nu efter skrivandet men någon gång måste det vända eller?.

  Svar igen samma som du fick tidigare men glömt/raderat?, inget har ändrats: Komplett kopia i slutet

  Här kommer svar på eder förfrågan 3 frågor som ni vill ha svar på återigen 2019-12-12 bra för sysselsättningen att producera varje månad?.

  Mina närminnes problem har blivit bättre så att i alla fall jag kom ihåg att jag svarat på exakt samma blankett med frågor tidigare, kanske finns hopp för mig också att få tag på arbetsgivare som inte kräver att man är helskärpt hela tiden, så då har jag bara min psykisk ohälsa att tampas med så att den kan döljas.

  Rekommenderar starkt SVTs program serie av Nour El Refai som gör att man får lite inblick i psykisk ohälsa utmattning och depression, mer insikts givande än kontakten med de av skattemedel avlönade som bara orsakat kostnader och bitterhet, visst man skall ta små steg men jag vill upp i 100%.


  Fråga 1: Vill du vara inskriven på AF [Ja]  , och  jag kommer att kontakta er på ett eller annat sätt

  Fråga 2: [Nej] , jag är arbetslös sedan  jag i en uttröttad utsatt beroende ställning först kontaktade er

  Fråga 3: (studera)[Nej] eller försöker att täppa till och fylla i kunskapsluckor genom egna studier för att se hur pass mycket som tappats inom utbildningsområde för att förhoppningsvis få tag på arbete inom utbildnings område, att man vill arbeta inom de områden man studerat borde förstås av de som är någorlunda normalbegåvade. ( Studier som man kämpat sig igenom med goda resultat trotts dyslexin).

  Vad jag gör för att aktivt förkorta arbetslöshet och utanförskap samt isolering, först det mest imbecilla och naiva jag gjort var att kontakta AF i tron att det skulle finnas stöd och hjälp tillbaka.

  Känns som de jobb inom dataområdet kräver mer skriftspråkligt kunnande samt min kunskaper lite föråldrade därför försöker och försökt jag att bättra på utb områden, möjligt och även troligt att jag måste tänka om och släppa på tanken på ett jobb inom det området. Men allt jag gör gör jag publikt samt kommunikation med mig är publik, tål ens handlingar inte att granskas så skall man fan låta bli.

  Behöver kontakt med någon med erfarenhet och kompetent kunnande för att rikta min kompass så att jag får stöd vad som jag eventuellt behöver bättra på för att bli attraktiv på arbetsmarknaden, har ingen aning om vart

  Vad jag gör för att komma tillbaka på arbetsmarknaden och bli skattebetalare igen så att ni som lever av skattefinansierad verksamhet kan fortsätta att sitta på era höga hästar och spotta på de som vill tillbaka till någon form av liv.

  Det ingen riktigt förstått än är att jag skulle behöva kontakt med någon begåvad syo-konsulent som kan hjälpa och stödja var jag skall lägga fokus angående mina tidigare kompetenser och yrkesinriktning så att jag kan bli attraktiv på arbetsmarknaden,vet inte riktigt vart man skall vända sig.

  Varje dag försöker jag bättra på it kunskaper, tyvärr lite svag inom programmering och det är inom det som det söks mest med folk, hårdvara området som jag var ganska skarp på är på utdöende.

  Tvingas även lära mig inom andra områden eftersom man råkat ut för för många typer som utger sig för att kunna men inte kan.

  Tills jag får kontakt med någon med adekvat kompetens inom både arbetsmarknads kunskap och kunskap om psykisk ohälsa så använder jag den lilla energi jag har till att bättra på och fortbilda mig inom de områden jag tror att jag kan finna arbete inom. Försöker även att göra mig av med så mycket prylar som möjligt enligt att det enda men kan ta med sig till gläntan vid stigens slut är samvetet.

  Vad gör jag för att motivera min existens, har inte så mycket ork och energi(det har blivit bättre men inte acceptabel nivå) så att jag klarar så mycket mer än att hjälpa mamma för ett mål mat och tak över huvudet men det kan ändras blixtsnabbt , så därför måste jag hitta någon inkomst innan det är försent , och skulle det hända något så har jag till dags dato inte belastat skattesystemet eftersom jag inte fått något från något håll, men det verkar vara inihelvete svårt att första att jag behöver löne arbete och inte mera utgifter. Har alltid haft lite svårt att förstå hur narcissistiska sociopater och andra som utnyttjar eller sparkar på de som ligger ner kan motivera sin existens.

  Har dålig erfarenhet och även råkat ut för alldeles för många mytomaner som tycker om att prata för att sedan dokumentera något annat än det som sades utan att deras offer får ta del i deras förvrängda dokumentation.

  Vad som tagit energi och varit jobbigt är alla de personer med höga poäng enligt Robert D'Hares poängsystem som krävt massa sladder möten (och utnyttjat min tidigare godtrohet) som inte fört mig framåt, för sedan kunna dokumentera godtyckligt troligen till men för mig.

  Hälsningar

  Jan

  Tidigare mail rensat e-post adresser

  Svarat per telefon till AF Leif Bäckström 2019-10-24 14:35 eftersom Mésud Shakely som krävde svar innan 27/10 gjort sig oanträffbar och ej till gänlig  mellan 21 oktober - 1 november  och kan inte besvara  ---------- Forwarded message ---------

  Date: tors 24 okt. 2019 kl 16:03
  Subject: Att: Mésud Shakely ref skrivelse 2019-10--17 Försök2
  To: < >

   
  Att: Mésud Shakely ref skrivelse 2019-10--17
  Att: Mésud Shakely 070-416###   070-

  Här kommer svar på eder förfrågan 3 frågor som ni vill ha svar på innan 2019-10-27.
  ?Arbetar ni på söndagar eller problem att tolka almanacka?
  Fråga 1: [Ja]  , och  jag kommer att kontakta er

  Fråga 2: [Nej] , jag är arbetslös sedan  jag i en uttröttad utsatt beroende ställning först kontaktade er
  i ett desperat försök att få hjälp och stöd till arbete och inkomst så att jag skulle ha kunnat behålla hem och trygghet, hemlös sedan dess.
  Fråga 3: (studera)[Nej] eller försöker att täppa till och fylla i kunskapsluckor genom egna studier för att se hur pass mycket som tappats inom utbildningsområde för att förhoppningsvis få tag på arbete inom utbildnings område, att man vill arbeta inom de områden man studerat borde förstås av de som är någorlunda normalbegåvade. ( Studier som man kämpat sig igenom med goda resultat trotts dyslexin)

  [meddela]
  Innan det gick åt skogen var jag en högpresterande nörd numera bara störd.
  Jag har varit helt transparent angående dyslexin sedan utredningen hos er, och sedermera även konsekvenserna av stressen som uppkom och resulterade i kollaps.
  Sedan bitterheten när man upptäckte att samhället mer eller mindre vänt en ryggen . Skrivande tar på grund av dyslexin fruktansvärt mycket energi och tid, men har trotts det inte råkat utför för för-många som haft psykiska behov av trycka ner och skada medmänniskor annat än hos er som behandlar en som man skulle ha en begåvningsnedsättning pågrund av dyslexin. Det verkar var jävligt svårt att förstå att har man inga inkomster så blir man klart förbannad om man råkar på typer utan minsta logiskt tänkande som vill skapa utgifter genom reskostnader eller på annat sätt påtvinga och skapa kostnader.

  Man måste alltid vara beredd att ta konsekvenserna och lärdom av sina handlingar, det har jag inte riktigt gjort än eftersom jag fortsatt låtit mänskliga avarter skapa tidsförluster samt kostnader utan adekvat motprestation, har inte levt men överlevt då jag vaknat så pass mycket så att jag inte låter
  mig luras på bland annat reskostnader av typer som borde ha svårt att motivera sin existens.

  Mål att på något sätt få tag på någon form av liv och inkomst innan det är försent för inblandade , det positiva för egen del är att jag inte har något liv att förlora i nuläget, men jag försöker att ta mig tillbaka, är inte orolig för egen del, men det vore bra om jag kunde få upp lite mera ork ,
  Närmsta mål: har ett jävligt stort behov av en andningspaus från misär och otrygghet, tyvärr så är det en stressig tillvaro då det hela tiden händer tråkigheter som måste tas om hand, har inte ens hunnit göra mig av med världsliga tillgångar eftersom det hela tiden dyker upp nya tråkigheter ,  
  Har för närvarande en jävligt otrygg och stressig tillvaro men är för det inte orolig för egen del.

  Dröm: ett liv ett arbete inom något av kompetensområden mera tid till och ork till lagning och reparationer av allt som rasat pågrund av eftersatt underhåll inom mekanik El Tele data bygg, slippa hjärntröttheten så pass länge så att jag skulle våga mig på kortare-kylteknikerkurs eller liknande mera tid och stabilare internet så jag kan komma lite vidare i SEO SQL responsive css Java html Apache Azure TCPIP lite mera avlastning i ”vårdansvar”. Kontakt med någon ”frisk” medicinsk utbildad människa för att få hjälp kontroll och undersökning vad det beror på att jag så fort blir så förbannat hjärntrött men det får inte kosta något mer.
  Om du inte höra av dig i tid räknar vi med att du…….” vill bli kontaktad på……..”

  Vänliga hälsningar
  Jan Riise

  =====================
  Försök

 • 1
   Meddelandet levererades inte
  Det gick inte att leverera meddelandet till mesud.shakely eftersom fjärrservern är felkonfigurerad. Läs den tekniska informationen nedan om du vill veta mer.
  Svaret från fjärrservern var:

  550 <mesud.shakely --> Relaying denied from
  ===================

 • Af SÖK Nordvästra Stockholm <nordvastrastockholm  25 okt. 2019 13:48

  till mig
  Ditt meddelade är mottaget av Arbetsförmedlingen och kommer ses över av Mésud Shakely då han åter är i tjänst.

  Med vänlig hälsning

  Epost bekräftelse av af-anställd eftersom Mesud gjort sig okontaktbar

  Handläggare

   

  Arbetsförmedlingen | Arbetssökande |Enheten Stockholm Nordväst

  Box 1453, 171 28 Solna | Besök: Englundavägen 13

  Telefon: 0104862767 | Fax: 010-486 01 00| Växel: 0771-60 00 00

  ??? ?
  yyyy


  Kostnader genererade av kontakt utan motprestation ; Man måste alltid vara bered på att ta konsekvenserna av sina handlingar, falsk tillvitelse bör automatiskt innebära fängelse!
  ⚠ 😱©™∞Ω✡️☪✞✙✚✛✜☥ "far åt helve✞e" Mesud Shakely har det lite svårt med datum och siffror eller bara ett sjukt behov av att försöka skada och trycka ner människor som befinner dig i utsatt läge.
  Bevis: se datum-siffror i det hotfulla & hånfulla kravbrevet
  Mesud%20Shakely.html
  mesud shakely.html ™ © 😜 orosanmälan järfälla
  AF Arbetsförmedlingen Mesud Shakely Järfälla Mésud Shakely http://af.serco.se/Mesud%20Shakely.html Obehaglig person som kräver svar inom viss tid och gör sig samtidigt oantäffbar för att skada inskrivna. Mésud Shakely Mesud Shakely.jpg Mesud%20Shakely Mesud%20 Shakely Mésud Shakely
  😱 ♨ ✧•*¨*•.¸¸♬¸ 😂 ☹ 😂™ ©∞⚠☹☢♥☺☻😜☮✞😍 ❄♥☹ 😂 Ω ™😱©∞⚠☹ ♨ ☢♥☺☻ ☮✞ 😍😱 ❄♥☹😂 Ω ™ 😜✡️☪✞ ☹ ♥😱☺😜☢ ✡️☪✧✞☮⚠😱©∞ olämplig 🚫☮ ☢ ☢✩ ➜♨✩☮ ☹∞ ♨ ➜ ☢✩ 🏍️ 🏍😈•*¨*•.¸¸♬¸✧✩ Ω ʕ•ᴥ•ʔ ⚠ 🏍️😈•*¨*•💥 🏠⚡🚴.¸¸♬¸✧ 📈🔌 🇳🇴 ☻ 🔥😜🚘 🚴⚡ 🖍 🏍️ 💬 💻 ⏰ ⚡🏍️ 🏍 🦋 🔋🎁 ⚡ 🏍️ 🏍 🚲🏍️ 🦋 🇳🇴 🚙 🦋 🦋 🦋 🏍️ 🏍 🦋 ⑁ 🏍 ⚠️ ⚠️🇸🇪❤️