index
Veronica Dahl
Om du vill veta mer om Veronica Dahl Kontakt @✉ insikt och förståelse och konsekvernser av egna handlingar

Gick inte så bra att kontakta AF. Behövde stöd/ jobb och inkomst i ett utmattat tillstånd för att knna behålla hem. Borde inte kontakatat AF eftersom det slutade med att man miste hem , hälsa sen blev det riktigt otäckt. Utmattad och utan driv hövde stöd /guidning för att få
Kostnader genererade på grund av dålig hjälp. 2007-2008
CSN lån eftersom hjälp obefintlig.
Hur fungerar det.Skrevs in på AF
Fick massa hot, så småningom utredning skriftspråkligt handikapp men ingen hjälp eller stöd för att få hjälp att komma in på arbetsmarknaden bara utgifter samt liknelse "hem nedbränt med anhöriga i". Tvivlar på att ansvariga står för sina handlingar. ∞ ✞ ---
Eftersom jag inte fick hjälp av AF så blev det CSN lån i ett chock tillstånd
Vem betalar för alla förlorade år och lån Kontakt Försäljing av fodringar
Ej fullt utvecklad empatisk förmåga eller brister i förståelse för konsekvenser av handlingar eller brist på handling.

Osäkerhet om Veronicas samröre med ”falsk beskyddarverksamhet” och varför hjälpen uteblev? ett liv för ett liv

kostnader genererade av kontakt utan motprestation
✞∞⚠☹☢ ✞∞⚠☹☢
Man måste alltid vara bered på att ta konsekvenserna av sina handlingar./af/Veronica%20Dahl.html
/af/Veronica%20 Dahl.html