index
Veronica Dahl

insikt och förståelse av egna handlingar Gick inte så bra att kontakta AF.
Kostnader genererade på grund av dålig hjälp. 2007-2008
CSN lån eftersom hjälp obefintlig.
Hur fungerar det.Skrevs in på AF
Fick massa hot, så småningom utredning skriftspråkligt handikapp men ingen hjälp eller stöd för att få hjälp att komma in på arbetsmarknaden bara utgifter samt liknelse "hem nedbränt med anhöriga i". Tvivlar på att ansvariga står för sina handlingar. ∞ ✞ ---
Eftersom jag inte fick hjälp av AF så blev det CSN lån i ett chock tillstånd
Vem betalar för alla förlorade år och lån Kontakt Försäljing av fodringar
Ej fullt utvecklad empatisk förmåga eller brister i förståelse för konsekvenser av handlingar eller brist på handling.

Osäkerhet om Veronicas samröre med ”falsk beskyddarverksamhet” och varför hjälpen uteblev? ett liv för ett liv
Om du vill veta mer om Veronica Dahl Kontakt @✉
⚠ ⚠ ✞