Peter Nyman Hästskovägen 88 Peter Nymanchockad och skador uppkom iochmed lite blodigt möte 7/3 grovt tjänstefel? Föregivande av allmän ställning?
Som kallelse var utformad borde det vara giltigt skäl för uppsägning eller ytterligare omplacering. Tel 010-5631766 fax+46 010-56 317 55 Peter Nyman


•*¨*•.¸¸♬¸✧