index
Om du vill veta mer om
Hadis Tehrani
Kontakt @✉


Möte
2017-03-22
10,00

TillSMS påminnelse
010-488 31 60

Bortkastade pengar

Möte
2017-03-14 11,30


sms

Sammanställning ?

Möte
2017-03-14


SMS påminnelse

Hej
Hopas att semester varit bra, själv har jag inte haft semester sedan 1996,
ser fram mot vårt möte, skall bli intressant att få svar på vad du menade med din fråga om jag vill ha arbete, har funderat på vad du menade med det sedan ditt samtal. Projektion?. Vart skall man annars vända sig? när man behöver stöd och hjälp när man helt saknar inkomst och arbete.
Skickar kopia på tidigare skickade mail till kollega, skriver illa men tror att det jag skrev med stora bokstäver inte borde vara så svårt att förstå.
Tyvärr så är jag ganska bitter mot ett samhälle som vänt en ryggen, och kan bara känna förakt o hat mot människor som har behov av att trycka ner medmänniskor som befinner sig i en utsatt beroendeställning eller typer som har sjukt behov av att skada fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt utan någon som helst motprestation. Förvånas gång på gång att begåvnings nivån hos personal som avlönade genom skattemedel inte räcker till att förstå att alla även små utgifter skadar mig. Har inte som ni andra bidrag när ni är sjuka utan man tvingas betala sjukvård och sjukhusvistelse med egna medel. Motiverat min existens genom att jag hjälper till för ett mål mat och tak över huvudet. Det enda man kan ta med sig till gläntan vid stigens slut är samvetet.....
Har aldrig någonsin som Ni andra belastat samhället ekonomiskt någonsin genom bidrag från något håll, packet som tillåts bedriva "falsk beskyddarverksamhet" betalade tillbaka medlemsavgifter för över 20års medlemskap, men då var det redan försent för inblandade , har sedan dess känt ett kanske lite för stort ansvar för de som överlevde med skador, skador som uppstod från konsekvenserna av mitt misstag att fullständigt tappa det egna drivet och det läget hamnat i ett handlingsförlamat tillstånd och i det läget be om hjälp till inkomst och arbete. Livskvalitet samt rätten till ett värdigt liv det är inget jag haft sedan jag hamnade i nuvarande satans limbo-tillstånd, det är nu mer än åtta stulna år och borttappade år. Skammen att inte hålla ihop hela dagar och bara klara av ett litet ärende per dag är knäckande och inte ens orka återgälda hjälpen jag fått. Moral heder etik är något som tydligen straffas i Sverige. Med vänlig hälsning
=================================== ========== Kopia på tidigare mail- till AF 2016-10-24 Ser fram mot möte Torsdag! torsdagen den 27 oktober klockan 14.00 (plan 5. ?) Försöker att hitta det positiva i allt så jag får se mötets kostnader som ett sätt att komma ut bland folk socialt. Det här blir mitt patetiska dyslektiska försök att förklara hur jobbigt det är att bli sparkad på, vad får jag ut av det obehagliga av att låta mig brytas ner igen?. JAG BEHÖVER STÖD TILL ARBETE OCH INKOMST ENLIGT MIN ARBETSFÖRMÅGA OCH FÖRUTSÄTTNING, FYLLA I KUNSKAPSGLAPP INOM KOMPETENSER, INTE KOSTNADER, ELLER KRÄNKANDE TIDSSLÖSERI. Ni har nog rätt i att som jag uppfattar det betrakta mig dum i huvudet, senaste mötena har varit både trevliga och känts som om man skulle få stöd och hjälp tillbaka till arbete och inkomst, men sedan dokumenteras inget om det i (friserade?)register, utan bara om hur jag skall skadas ytterligare genom mera utgifter och tidsspillan utan motprestation. Mötena har varit trevliga och hoppingivande om att äntligen få stöd och andningspaus genom inkomst och arbete men sedan när det inte blir så i verkligheten o register känns som att få en våt handduk över ansiktet, påminner om waterboarding. Det tar obehagligt mycket energi(sår som rivs upp) att igen befinna sig i illusionen av att få stöd precis som vid första AF kontakten som resulterade i att man miste hem, hälsa och "lite" till. Det var en fruktansvärt jobbig period på flera plan ,betala annars, olyckor händer, man skulle släckas ner och så vidare, sedan det trauma som gjorde att man hamnade i chock, inget stöd från AF utan annan hjälp till kompletterings studier med CSN lån i en chockdimma, studierna i chockdimma i kombination med sjukhusvak var kanske inte helt givande. AFs sätt ger mycket obehagliga associationer av myndighetsutövare som för att få utsatt lugn och stilla utan protester samt rättning i ledet, delar ut tvål inför illusionen av att få duscha som i själva verket var ett sätt till slutgiltig lösning att avpollettera människor, människors lika värde?. Ingenting hittills har fått känslan att försvinna, känslan av att samhället vänt en ryggen och att man blir behandlad som paria som skall ellimineras. Liten förklaring till varför man trotts allt som hänt är så lydig, det har lite med de hån-hotfulla texterna på de inledande kallelserna. Det är väl klart att man kommer på möte men behöver det vara hotfullt man vågar inte annat med tanke på vad som har hänt. ” Din ersättning kan påverkas om du inte kommer på mötet eller bokar om tiden. Det gäller både dig som har ersättning från a-kassan och dig som har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. ” Om man nu inte har eller någonsin haft någon ersättning i detta liv skickar AF då ut någon form av ”dödspatrull” för att släcka de som hjälpt en att överleva sedan första kontakten med AF som bidrog till att man miste allt(hem hälsa flerasliv)? Stressen och den upplevda psykiska misshandeln ger mig exakt samma symtom som det tillstånd som infinner sig straxt innan man tuppar efter trauma mot huvud. Jag skuldbelägger mig själv att jag låtit det som hänt hänt och efterlämnat mycket svåra psykiska och fysiska ärr.Tyvärr antar jag att inte nödvärnsrätten gäller när hot mot liv hem hälsa ekonomi sker i AFs anda. Granne kallar mig känslig för att jag låter mig knäckas gång på gång och att jag inte fattat att det nya är att man sparkar på den som ligger ner för att det är enklare, men vad fan jag måste ju resa mig upp någon gång för att se hur illa det är så jag inte fortsätter att vara naiv och tro gott om folk.. Med Vänlig hälsning

Möte


TillSMS påminnelse

Inget

2017-02-17Tel

Svårt att höra högtalare kass. Misstänker projektion efter frågan "Vill du ha arbete." annar kan man undra vad i helvete som skrivits i register. Vad fan tror dom, AF-scam , när man försöker att ta sig in i ett samhälle som vänt en ryggen.
Om du vill veta mer om Hadis Tehrani Kontakt @✉kostnader genererade av kontakt utan motprestation
Man måste alltid vara bered på att ta konsekvenserna av sina handlingar.
⚠ ✞
Hadis%20Tehrani.html
Hadis%20 Tehrani.html