index

Möte
2017-04-20
11??


Agneta HållénSIUS möte

Inget brev

OM Agneta Hållén Kontakt @✉

kostnader genererade av kontakt
DatumKostnadTidK ansvarAnm
20/40+75A.H
Sum75 A.H
Man måste alltid vara bered på att ta konsekvenserna av sina handlingar.
⚠ ⚠ ✞