index

OM Agneta Hållén Kontakt @✉Möte
2017-04-20
11??


Agneta HållénSIUS möte

Inget brev

kostnader genererade av kontakt utan motprestation
Man måste alltid vara bered på att ta konsekvenserna av sina handlingar.
✞∞⚠☹☢